Rajasthan
Pharma Darshan

Hospitals/Clinics/ Doctors/Nursing Homes

Search Here

Drug Manufacturers

Search Here

Blood Banks

Search Here

Drug/Diagnostic/ Pathological Laboratory

Search Here

Drug Dealers

Search Here

Registered Doctors/ Pharmacists/Nurses

Search Here

News Detail


Mishrimal Bafna Parmarth Hospital, 772, 5th Upper Chopasni Road, Jodhpur
Jodhpur-Rajasthan, 29-March-2021
Phone 0291-2629161
PHYSICIAN
Dr. N. M. Surana, M. D. (Medicine), Reg. No. 2278
Dr. Manyak Jain, Nephthologist, Reg. No. 018488
Dr. Sunil Aroda, M. D., Reg. No. 30549
GYNAECOLOGIST
Dr. Bela Ranka, M. S., Reg. No. 10738
EYE SPECIALIST
Dr. Pragya Jain, M. S., Reg. No. AA4672
SURGEON
Dr. Shyamsunder Vaishnav, M.S. (Reg. No. 20787), General & Leproscopic Surgeon
CHILD SPECIALIST
Dr. Shekhar Joshi M. D., Reg No. 5019
DENTAL SPECIALIST
Dr. Pravin Jain B.D.S., Reg. No. A-4264
PATHOLOGY
Dr. M. M. Bhandari, M. D. Pathology, Reg. No. 2587
PHYSIOTHERAPIST
Dr. Sachin Maheshwari, B.T.P
Dr. Annapurna Maheshwari, B.T.P


Source : Raj Pharma Darshan


Other Latest News

Contact Us

Raj Pharma Darshan
145-A, Subhash Nagar, Pal Road,
Jodhpur - 342 008 (Rajasthan) India
E-mail : info@rajpharmadarshan.com
Website : www.rajpharmadarshan.com


Advisors to Website
Copyright © rajpharmadarshan.com All rights reserved